PROGRAM PEMBIAYAAN KOMPETETIF PTPK - NIOSH


Pakej A

Senarai Kursus
 • Site Safety Supervisor (SSS)
 • Authorised Entrant and Standby Person (AESP)
 • NIOSH - Tenaga Safety Passport (NTSP)
 • Oil and Gas Safety Passport (OGSP)
 • NIOSH - TM Safety Passport (NTMSP)
Syarat Kursus
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur di antara 16 hingga 55 tahun
 • Pelajar lepasan sekolah, Sijil Kemahiran Malaysia, diploma atau lepasan ijazah yang belum mendapat pekerjaan
 • Mempunyai tahap kesihatan yang membenarkan mereka mengikuti sehingga tamat kursus latihan yang disediakan
 • Keutamaan kepada pelatih/ peserta yang belum pernah mengikuti latihan kemahiran di mana-mana institusi latihan
 • Mengikuti latihan secara sepenuh masa
 • Pelatih tidak pernah menerima pembiayaan/bantuan kewangan dalam bentuk geran daripada PTPK atau daripada mana-mana institusi kewangan lain semasa mengikuti latihan
 • Pelatih bukanlah daripada pelajar yang masih menuntut atau sedang mengikuti latihan industri semasa permohonan dibuat

Penginapan TIDAK DISEDIAKAN sepanjang kursus berjalan

Pakej B

Senarai Kursus
 • Authorised Entrant and Standby Person (AESP)
 • NIOSH - Tenaga Safety Passport (NTSP)
 • Oil and Gas Safety Passport (OGSP)
 • NIOSH - TM Safety Passport (NTMSP)
 • Working Safely at Height (WAH)
Syarat Kursus
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur di antara 16 hingga 55 tahun
 • Pelajar lepasan sekolah, Sijil Kemahiran Malaysia, diploma atau lepasan ijazah yang belum mendapat pekerjaan
 • Mempunyai tahap kesihatan yang membenarkan mereka mengikuti sehingga tamat kursus latihan yang disediakan
 • Keutamaan kepada pelatih/ peserta yang belum pernah mengikuti latihan kemahiran di mana-mana institusi latihan
 • Mengikuti latihan secara sepenuh masa
 • Pelatih tidak pernah menerima pembiayaan/bantuan kewangan dalam bentuk geran daripada PTPK atau daripada mana-mana institusi kewangan lain semasa mengikuti latihan
 • Pelatih bukanlah daripada pelajar yang masih menuntut atau sedang mengikuti latihan industri semasa permohonan dibuat

Penginapan TIDAK DISEDIAKAN sepanjang kursus berjalan

Pakej C

Senarai Kursus
 • Authorised Gas Tester & Entry Supervisor (AGTES)
 • NIOSH - Tenaga Safety Passport (NTSP)
 • Oil and Gas Safety Passport (OGSP)
 • NIOSH - TM Safety Passport (NTMSP)
 • Working Safely at Height (WAH)
Syarat Kursus
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur di antara 16 hingga 55 tahun
 • Pelajar lepasan sekolah, Sijil Kemahiran Malaysia, diploma atau lepasan ijazah yang belum mendapat pekerjaan
 • Mempunyai tahap kesihatan yang membenarkan mereka mengikuti sehingga tamat kursus latihan yang disediakan
 • Keutamaan kepada pelatih/ peserta yang belum pernah mengikuti latihan kemahiran di mana-mana institusi latihan
 • Mengikuti latihan secara sepenuh masa
 • Pelatih tidak pernah menerima pembiayaan/bantuan kewangan dalam bentuk geran daripada PTPK atau daripada mana-mana institusi kewangan lain semasa mengikuti latihan
 • Pelatih bukanlah daripada pelajar yang masih menuntut atau sedang mengikuti latihan industri semasa permohonan dibuat

Penginapan TIDAK DISEDIAKAN sepanjang kursus berjalan

Pakej D

Senarai Kursus
 • Basic Scaffold
 • Working Safely at Height (WAH)
 • NIOSH - Tenaga Safety Passport (NTSP)
 • Oil and Gas Safety Passport (OGSP)
 • NIOSH - TM Safety Passport (NTMSP)
Syarat Kursus
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur di antara 16 hingga 55 tahun
 • Pelajar lepasan sekolah, Sijil Kemahiran Malaysia, diploma atau lepasan ijazah yang belum mendapat pekerjaan
 • Mempunyai tahap kesihatan yang membenarkan mereka mengikuti sehingga tamat kursus latihan yang disediakan
 • Keutamaan kepada pelatih/ peserta yang belum pernah mengikuti latihan kemahiran di mana-mana institusi latihan
 • Mengikuti latihan secara sepenuh masa
 • Pelatih tidak pernah menerima pembiayaan/bantuan kewangan dalam bentuk geran daripada PTPK atau daripada mana-mana institusi kewangan lain semasa mengikuti latihan
 • Pelatih bukanlah daripada pelajar yang masih menuntut atau sedang mengikuti latihan industri semasa permohonan dibuat

Penginapan TIDAK DISEDIAKAN sepanjang kursus berjalan


Saya dengan ini faham dan bersetuju dengan Terma & Syarat. Sila ambil perhatian juga bahawa kami mungkin meminta Data Peribadi baharu daripada anda dari semasa ke semasa. Dengan memberikan kami Data Peribadi anda, kami menganggap bahawa anda telah bersetuju untuk memproses data tersebut.

Next


Submit Previous